AVÍS LEGAL

Les condicions generals d'ús regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l'accés i la utilització, per part de l'Usuari, del lloc web www.LLENCERIA.CAT, així com la contractació dels productes i serveis oferts en el mateix. Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

a. Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

b. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web. La modificació d'aquestes Condicions Generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Informació general del lloc web

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.LLENCERIA.CAT són dominis de titularitat d'Alejandro Bertran Rodríguez, Apartat de correus 31 de l'Escala - 17130, NIF número 46235370B, telèfon (+34) 901 00 94 79 i correu electrònic info@llenceria.cat

Contingut del web

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre LLENCERIA.CAT i l'usuari. A LLENCERIA.CAT no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web www.LLENCERIA.CAT. La presència d'aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. LLENCERIA.CAT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

Accés al lloc web

L'accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

Necessitat de Registre

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no és necessari el registre de l'usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al Registre previ de l'usuari. Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

Normes d'utilització del lloc web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web i a no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals.

Responsabilitat

LLENCERIA.CAT no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LLENCERIA.CAT. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui fer d'aquest lloc web.

A LLENCERIA.CAT treballem per la seguretat d'entrar a aquest web, però tanmateix no podem garantir l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web o de llocs web de tercers, pel que no ens responsabilitzem de els perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres. LLENCERIA.CAT no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d'actualització d'aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

Legislació

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

Propietat intel·lectual i industrial

LLENCERIA.CAT és la propietària i / o legítima titular del lloc web i del seu contingut. Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de LLENCERIA.CAT o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual, industrial, i de publicitat, entre d'altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per LLENCERIA.CAT, que és la titular dels drets d'explotació, queden expressament prohibits, i aquesta última exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets. Respecte al seu contingut, es prohibeix expressament:

La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l'autorització de LLENCERIA.CAT. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de LLENCERIA.CAT o de tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l'Usuari en el Lloc Web, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, "els continguts"), l'usuari atorga gratuïtament a LLENCERIA.CAT una llicència d'ús sense limitació temporal ni territorial alguna. Basant-se aquesta llicència, LLENCERIA.CAT podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LLENCERIA.CAT, informa als seus clients que les dades personals li facilitin a través de la pàgina web o d'altres mitjans, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de LLENCERIA.CAT.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients. LLENCERIA.CAT, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Tota la informació facilitada per vostès és necessària per processar comandes de compra, per facilitar la navegació i compra dels productes de LLENCERIA.CAT i per oferir-li informació comercial, publicitària i / o promocional.

Per al millor compliment dels seus serveis, LLENCERIA.CAT es troba obligat a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a altres empreses col·laboradores amb la prestació del servei (transportistes, entitats financeres, etc.). En tots els casos les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió de la seva comanda. Els clients de LLENCERIA.CAT, podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través del nostre correu electrònic info@llenceria.cat

Lliurament de comunicacions comercials

LLENCERIA.CAT pot remetre a l'Usuari comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, relatives als productes i serveis de terceres empreses pertanyents als sectors d'activitat de venda de lencería. De la mateixa manera, LLENCERIA.CAT podrà comunicar les dades personals de l'Usuari a terceres empreses pertanyents als sectors d'activitat abans indicats, amb la finalitat que aquestes puguin remetre-li comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, relatives als seus productes i serveis. El Usuari pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, marcant la corresponent casella continguda en el formulari de registre d'Usuari.

Comunicacions de dades efectuades pel mateix Usuari

Abans de facilitar al Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a LLENCERIA.CAT davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

Ús de Cookies

LLENCERIA.CAT, pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'Usuari navega pel Lloc Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'Usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l'Usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el Lloc Web reconegui el navegador web utilitzat per l'Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que es s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de LLENCERIA.CAT.